2006 – Εισαγωγή ψηφιακής ακτινογραφίας και λήψης ενδοστοματικής κάμερας

1998

2006 – Εισαγωγή ψηφιακής ακτινογραφίας και λήψης ενδοστοματικής κάμερας

1998