2007 – Ανανέωση εξοπλισμού (αντικατάσταση οδοντιατρικών εδρών)

1998

2007 – Ανανέωση εξοπλισμού (αντικατάσταση οδοντιατρικών εδρών)

1998