2016 – Εισαγωγή ψηφιακής εκτύπωσης στην προσθετική σε συνεργασία με το εργαστήριο

1998

2016 – Εισαγωγή ψηφιακής εκτύπωσης στην προσθετική σε συνεργασία με το εργαστήριο

1998