1998 – Ίδρυση της επιχείρησης “Περιοδοντολογικής Κλινικής Αθηνών”.

1998

1998 – Ίδρυση της επιχείρησης “Περιοδοντολογικής Κλινικής Αθηνών”.

1998